Ekonomi

GenAI ders kayıtlarında yüzde 545’lik artış

Uluslararası çevrimi­çi öğrenme platfor­mu Coursera, altıncı Küresel Beceriler Raporu’nu yayınladı. Raporda, Türk öğ­rencilerin kariyerlerini geliş­tirmek amacıyla anahtar diji­tal becerilerde yeterlilik ka­zanmaya odaklandığına dair önemli bulgular yer alıyor.

Coursera’nın 2024 yılı veri­lerine dayanan rapor, dünya genelinde öğrenme trendle­rini ve beceri gelişiminde­ki ilerlemeleri detaylı bir şe­kilde ortaya koyuyor. Rapora göre, Coursera platformun­daki Türk öğrenci sayısında yüzde 17’lik bir artış yaşan­dı. Bu artış, Türkiye’deki öğ­rencilerin çevrimiçi eğitime olan ilgisinin arttığını ve diji­tal becerilere yatırım yapma konusundaki kararlılıklarını gösteriyor.

Coursera’nın glo­bal verileri, 148 milyondan fazla öğrenci, 7 bin kurum­sal müşteri ve 325 üniversite ve endüstri ortağının içerik­lerinden elde edilen bilgiler­le destekleniyor. Bu veriler, 2024 yılının ilk çeyreğinde Coursera’nın küresel toplu­luğuna katılan yeni Türk öğ­renci sayısında bir önceki yı­la göre yüzde 17’lik bir artış olduğunu ortaya koyuyor.

GenAI kurslarına ilgi arttı

Raporda yapay zeka okur­yazarlığının küresel bir ön­celik olarak ortaya çıktığı be­lirtiliyor. Türkiye’de özellikle Üretken Yapay Zeka (GenAI) kurslarına olan ilgi dikkat çe­kici bir şekilde artmış durum­da. Rapor verilerine göre, Tür­kiye’de GenAI kurs kayıtların­da bir önceki yıla göre yüzde 545’lik bir artış yaşandı. Bu durum, yapay zeka ve makine öğrenimine yönelik artan ilgi­yi yansıtıyor. Türkiye’deki öğ­renciler, Vanderbilt Üniversi­tesi’nin Prompt Engineering for ChatGPT, DeepLearning. AI’nın GenAI with LLM ve Go­ogle Cloud’un Introduction to GenAI gibi kurslar aracılığıy­la temel yapay zeka becerileri ediniyorlar.

Türk öğrenciler rekabet gücünü yükseltiyor

Coursera Orta Doğu ve Af­rika Genel Müdürü Kais Zri­bi, “Coursera kayıtlarına Tür­kiye’den gelen dikkat çekici talep artışı, buradaki öğren­cilerin sürekli öğrenmeye ve yeniliklere olan merakını or­taya koyuyor” diyor. Zribi’ye göre, Türk öğrenciler dijital becerileri benimsedikçe sa­dece kendi geleceklerine ya­tırım yapmakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye’nin ekonomik refahtan daha faz­la pay almasını ve küresel re­kabet gücünü yükseltmesini sağlayacaklar.

2024 yılının ilk çeyreği iti­bariyle Türkiye’de 1,4 milyo­nun üzerinde Coursera öğ­rencisi bulunduğunu söyle­yen Zribi, öğrencilerin yaş ortalamasının 32 ve bu öğ­rencilerin yüzde 33’ünün STEM alanlarında olmak üzere yüzde 43’ü kadın oldu­ğunu ifade ediyor. Öğrenci­lerin yüzde 40’ı öğrenimleri­ni mobil cihazlar üzerinden sürdürüyor. Bu yılki talep ar­tışı Türkiye’deki öğrencile­rin, özellikle yapay zeka ve diğer gelişmekte olan alanlar gibi dijital işlere hazırlanmak için eğitimlerine giderek da­ha fazla yatırım yaptığına işa­ret ediyor.

Profesyonel sertifikalara ilgi artıyor

Türkiye’de profesyonel ser­tifikalara kayıtlar bir önceki yıla göre yüzde 38 arttı. Ve­ri analitiği, proje yönetimi ve önyüz (front-end) geliştirme gibi alanlardaki önemli talep artışı, işle ilgili becerilere yö­nelik açık talebi yansıtıyor. Bu durum Türkiye’nin gelecek­teki iş taleplerini karşılama­sı için 21 milyondan fazla ça­lışana yeniden beceri kazan­dırması gerektiği için büyük önem taşıyor.

Küresel beceri trendleri ve öngörüler

Rapor, dünya genelinde beş ana beceri trendine vurgu ya­pıyor. Bu trendler arasında ya­pay zeka okuryazarlığının yük­selişi, endüstri mikro-sertifi­kalarının etkisi ve dijital beceri açığının devam etmesi yer alı­yor. Küresel olarak, GenAI ta­lebinde yıllık yüzde 1.060’lık bir artış kaydedildi. Avrupa, Asya Pasifik ve Latin Ameri­ka’da keskin beceri katego­risinde öne çıkan ülkeler var.

Türkiye’deki dijital dönüşüm ve eğitimdeki değişimlerin bir yansıması olarak ülkedeki bi­reylerin ve profesyonellerin gelecekteki iş dünyasına uyum sağlama çabalarını gözler önü­ne seriyor. Türkiye’nin reka­bet gücünü artırmak için yapı­lan bu yatırımlar, ülkenin eko­nomik büyümesine ve küresel arenadaki konumuna olumlu katkılarda bulunacak. Sürek­li öğrenme ve dijital becerilere yapılan yatırım, gelecekte daha rekabetçi bir Türkiye için kri­tik öneme sahip olacak.

Öne çıkan veriler ve trendler

-Yapay zeka ve makine öğrenimi: Türkiye›de Üretken Yapay Zeka (GenAI) kurslarına kayıtlar yüzde 545 arttı. Vanderbilt Üniversitesi, DeepLearning.AI ve Google Cloud’un kursları büyük ilgi gördü.

-Çevrimiçi eğitimde büyüme: Türk öğrenci sayısında yüzde 17 artış, profesyonel sertifika kayıtlarında yüzde 38 artış gözlemlendi.

-Beceri yeterliliği: Türkiye, iş dünyası, teknoloji ve veri bilimi alanlarında dünya genelinde 57’nci sırada yer alıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort